Wiedza od seniora

Projekt skierowany do seniorów oraz młodych osób.

Skąd pomysł?

Działania skierowane do osób starszych na rynku polskim, zazwyczaj koncentrują się na wniesieniu im dodatkowej wiedzy z zakresu nowych technologii czy też umiejętności językowych. Oferowane przez Fundację podejście nakierowane jest na seniora, jego dorobek życiowy, doświadczenie zawodowe, postawy wykazywane w okresie różnych koniunktur gospodarczo-politycznych. Poprzez proponowane, różne działania będziemy starali się zachęcić uczestników projektu do „dawania siebie innym”. Będzie to wymagało w pierwszej kolejności, zbadania potencjału społecznego jaki prezentować będą uczestnicy, następnie wykazanie mocnych stron każdego Seniora i młodego i zaproponowanie zaangażowania do działania na rzecz dzieci, młodzieży czy też innych potrzebujących określonego wsparcia w danej lokalnej społeczności. W ramach przedsięwzięcia podjęta zostanie próba określenia „zapotrzebowania” lokalnego środowiska na towarzyszenie osób doświadczonych osobom młodszym.