Niezłomni

Cykl spotkań inspiracyjnych kierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, studentów oraz rodziców, prawnych opiekunów i kadry dydaktycznej Jest to zadanie nakierowane na profilaktykę i zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz sprzyjające integracji i zwiększeniu udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Ogromnym atutem przedsięwzięcia jest założenie, że osoby niepełnosprawne dzielą się swoimi dokonaniami życiowymi z młodzieżą i osobami pełnosprawnymi.

Poza spotkaniami z młodzieżą, zadanie zakłada również przygotowanie kilku wieczornych spotkań z rodzicami i nauczycielami, ponieważ nie tylko młodzież potrzebuje inspiracji do działania.

Zaproszeni do realizacji zadania ludzie są niepełnosprawni. Ukazana zostanie ich niezłomność w dążeniu do osiągania celów. Ponadto młodzież odkryje swój potencjał i uwierzy w siebie. Mówcy ukażą korzyści jakie płyną z zastąpienia narzekania i pogardy dla świata, optymizmem oraz akceptacją siebie i innych. Efektem będzie większa wrażliwość młodzieży, poprawa ich relacji z rówieśnikami i starszymi oraz zwiększenie wiary na lepszą przyszłość i realizację marzeń.

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Łomianki Miasto i Gmina Łomianki